PERSATUAN PEMBANTU PERUBATAN MALAYSIA

(MALAYSIAN ASSOCIATION OF MEDICAL ASSISTANTS)

No. Pendaftaran : PPM-006-10-20081986

 

 

 

KENYATAAN MEDIA

 

Sukacita dimaklumkan bahawa Pendaftar Pertubuhan Malaysia telah meluluskan permohonan pindaan perlembagaan Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia (PPPM) melalui suratnya rujukan PPM-006-10-20081986 bertarikh 8 Ogos 2019.

 

Maka, berkuatkuasa serta merta, semua terma urusan dan pentadbiran serta pemakaian lambang PPPM adalah merujuk kepada perlembagaan yang dipinda ini. Ahli-Ahli PPPM boleh merujuk perlembagaan (pindaan) ini di laman sesawangwww.pppmalaysia.com.

 

Pindaan perlembagaan PPPM tidak melibatkan penukaran nama pertubuhan ini kerana ia berhubungkait dengan Akta 180, Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977.

 

PPPM menegaskan bahawa penggunaan nama dan lambang PPPM dalam apa jua tujuan atau atas kepentingan pihak tertentu tanpa mendapat kelulusan PPPM terlebih dahulu boleh disabitkan dengan kesalahan mengikut undang-undang yang berkuatkuasa.

 

Dimaklumkan juga, YBhg. Datuk Dr. Noor Hisham bin Abdullah melalui suratnya KKM.KPK- 100-1 JLD.7 (14) telah bersetuju menerima perlantikannya sebagai Penaung PPPM bagi tempoh beliau memegang jawatan sebagai Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia. Perlantikan beliau adalah selaras dengan FASAL 24 di dalam Perlembagaan PPPM.

 

Sekian, terima kasih.

 

 

SETIAUSAHA AGUNG

IBU PEJABAT PERSATUAN PEMBANTU PERUBATAN MALAYSIA 13 OGOS 2019


KENYATAAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PERTUDUHAN YANG MELIBATKAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN (PPP)

Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia (PPPM) memandang serius kenyataan secara terbuka atau tertutup yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu berhubung pertuduhan melibatkan 8 orang PPP daripada Unit Oftalmologi HQE yang kini masih dalam perbicaraan & masih belum disabitkan bersalah.

Kenyataan tidak bertanggungjawab menuduh perlakuan sama juga dilakukan oleh PPP di semua hospital amat mendukacitakan & menyinggung hati serta perasaan PPP khususnya & anggota KKM yg lain amnya yang turut bersimpati dengan pandangan serong terhadap PPP. Kenyataan 'pukul rata' adalah amat tidak adil sedangkan pertuduhan adalah bersifat individu. Amat menyedihkan apabila bandingan dibuat dengan anggota profesion yang lain yang boleh membangkitkan perasaan tidak harmoni.

PPPM tidak teragak-agak untuk membawa bantahan ini kepada peringkat tertentu sekiranya kenyataan seumpama dibuat oleh mana-mana pihak.

Sekian.

Setiausaha Agung

Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia

25 Ogos 2017

ISU KELEWATAN PELANTIKAN GRADUAN DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN KE DALAM PERKHIDMATAN AWAM

Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia (PPPM) terpanggil untuk memberikan pandangan berkaitan perkara ini. Biarpun isu ini sepatutnya dijawab oleh pihak yang mengurus perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan (PPP) namun kegelisahan para graduan yang tidak lagi dapat ditahan ini perlu diredakan.

Tindakan PPPM memberi penjelasan ini didorong oleh beberapa konotasi-konotasi yang tidak menjaga perasaan para graduan ditambah pula kenyataan-kenyataan berbentuk andaian telah menambahkan lagi kehangatan isu ini.

Sebelum saya menjelaskan isu ini dengan lebih lanjut, saya mengajak para graduan untuk memahami maksud 'Kontrak' itu terlebih dahulu. Rujuklah Kamus Dewan, terma perjanjian dan apa jua sumber yang ada.

Pemberitahuan tentang tempoh kontrak sebagaimana dibincangkan di dalam tweeter ILKKM_Insider bukanlah bermaksud Kerajaan telah membuat keputusan untuk tidak melantik para graduan lepasan Institusi Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (ILKKM) untuk berkhidmat di dalam Perkhidmatan Awam khususnya di KKM. Walaubgmanapun, ia terpulang kepada Kerajaan untuk membuat pelantikan pada bila-bila masa yang diputuskan perlu. Cuma apabila adanya kontrak maka Kerajaan melalui agensinya iaitu KKM mempunyai hak mutlak ke atas para graduan ILKKM untuk dilantik kerana Kerajaan telah melabur dengan melatih para graduan tersebut. Selepas tempoh kontrak itu berakhir maka KKM sudah tidak mempunyai hak untuk 'merantai' para graduan dan mereka boleh membuat pilihan sama ada ingin terus bersama KKM atau memilih perkhidmatan di agensi-agensi luar KKM tetapi masih dalam sistem Perkhidmatan Awam seperti di ATM, PDRM, JPAM, Bomba dan lain-lain yang berorentasikan perubatan & kecemasan. Namun, permohonan para graduan perlulah melalui proses permohonan dengan SPA semula. Selain itu, mereka juga boleh memilih untuk berkhidmat dengan agensi-agensi berkanun, kerajaan negeri (tempatan) dan swasta.

Kesatuan Kebangsaan Penolong Pegawai Perubatan Semenanjung Malaysia (KKPPPSM) dan PPPM telah mengadakan beberapa siri pertemuan bersama KKM bagi mendapatkan penjelasan dan menuntut jalan penyelesaian keatas isu ini. Pihak KKM memaklumkan bahawa mereka sedang meneliti beberapa kaedah bagi menyelesaikan kemelut ini. Ia bukanlah sekadar menyelesaikan isu lantikan graduan ILKKM bahkan paling penting adalah isu perkhidmatan yang menuntut penambahan tenaga manusia.

Untuk makluman semua, KKPPPSM dan PPPM tidak pernah dimaklumkan bahawa Kerajaan tidak akan melantik graduan ILKKM. Walau bagaimanapun, isu kekangan kewangan disamping Kerajaan mengambil langkah menyusun semula aktiviti Perkhidmatan Awam supaya tiada pembaziran tenaga manusia berlaku adalah untuk mengoptimakan fungsi Penjawat Awam. Tindakan ini tidaklah memberi makna bahawa jawatan PPP tidak akan diambil. Namun, ia sedikit sebanyak memberi kesan sebagaimana yang sedang dihadapi oleh para graduan Diploma Pembantu Perubatan kerana proses ini sedang diteliti oleh Kerajaan. "Kita memberi jaminan tiada langkah mengecilkan saiz tenaga kerja sektor awam kerana pengambilan baharu akan tetap dibuat bagi menggantikan kakitangan yang bersara berjumlah 25,000 setahun, cuma perjawatan baharu sahaja yang dibekukan,” kata YBhg. Tan Seri Ali Hamsa, Ketua Setiausaha Negara semasa sidang akhbar selepas perasmian Hari Terbuka Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 23/5/2015. Kenyataan ini turut menimbulkan persoalan "kalau tiada jawatan bagaimana graduan boleh dilantik?".

Disinilah yang dinyatakan tadi bahawa beberapa kaedah sedang diteliti untuk dilaksanakan bagi mendapatkan kekosongan jawatan, antaranya melalui pelaksanaan exit policy, tradeoff jawatan dalam perkhidmatan tertentu, persaraan, urusan kenaikan pangkat dan sebagainya. Mengisi kekosongan daripada sumber dalaman agensi adalah satu alternatif yang tidak melibatkan pertambahan peruntukan kewangan Kerajaan yang banyak atau barangkali lebih menjimatkan. Dalam situasi ini, 'mengutip' kekosongan jawatan di sana sini tentunya mengambil masa selagi jumlahnya masih belum berpadanan dengan jumlah pengeluaran graduan. Hal ini juga turut diambil perhatian serius oleh Bahagian Pengurusan Latihan KKM dengan mengemukakan beberapa cadangan solusi. Cadangan untuk melantik terlebih dahulu graduan cemerlang merupakan satu cadangan yang amat baik dan PPPM serta KKPPPSM amat menyokong cadangan ini. Ia dilihat lebih adil. Walau bagaimanapun, Bahagian Sumber Manusia KKM masih meneliti beberapa cadangan sebelum sebarang keputusan dibuat.

PPPM telah merujuk isu kelewatan pelantikan ini kepada Pihak Berkuasa Melantik iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Malaysia sama ada jawatan PPP turut terlibat dalam pembekuan ini. Jawapan yang diberikan adalah 'TIDAK'  kerana jawatan PPP telah dikelasifikasi sebagai jawatan/perkhidmatan kritikal. SPA hanya akan melaksanakan pengambilan/pelantikan apabila ada permintaan daripada agensi iaitu KKM. Berdasarkan jawapan ini maka wajarlah para graduan meletakkan sepenuh kepercayaan kepada KKM untuk mencari jalan terbaik demi kepentingan bersama.

PPPM menyarankan agar para graduan dapat bersabar menunggu pelantikan ini walaupun ia mengambil masa yang lebih daripada kebiasaannya. Sementara itu, fikirlah yang terbaik untuk menyara hidup.

PPPM menasihatkan agar pihak-pihak tertentu tidak bermain dengan spekulasi kerana ia akan memburukkan keadaan. Pihak yang mengurus perkhidmatan profesion ini pula perlulah menyampaikan maklumat dengan cepat, tepat dan profesional supaya setiap persoalan yang berbangkit dapat memberikan jawapan yang akan meredakan kegelisahan semua pihak. Hambatan ingin bekerja lantaran dapat berbakti kepada rakyat tidak harus dipandang enteng. Ini impian mereka!

KKPPPSM dan PPPM telah merancang untuk bertemu dengan JPA dalam masa terdekat ini bagi membincangkan beberapa perkara melibatkan kepentingan bersama. Isu pelantikan ini juga akan turut dibincangkan.

Kesabaran para graduan menunjukkan nilai kematangan mereka dalam mendepani isu yang melibatkan kepentingan negara. Oleh itu, sentiasalah meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri sendiri!

Sekian.

BAKTI MULIA

Yang ikhlas,

SETIAUSAHA AGUNG
PERSATUAN PEMBANTU PERUBATAN MALAYSIA

19/7/2016

PERHATIAN!

PPPM dgn ini menegaskan bahawa tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kesulitan & masalah yg berbangkit akibat daripada tindakan pihak tertentu yang tidak merujuk sesuatu cadangan untuk mengadakan program pengajian yang akan ditawarkan kepada ahli profesion Pembantu Perubatan (PPP). Sebagai sebuah badan profesional, PPPM adalah bertanggungjawab ke atas pembangunan profesionalisma profesion Pembantu Perubatan termasuklah dalam hal-hal berkaitan akademik. Oleh itu, peranan & tanggungjawab PPPM ini tidak harus diketepikan atau diambil alih oleh pihak lain!

Mana-mana pihak yang berada dalam agensi yang memberi kelulusan, menguatkuasa, mengawal selia & memantau sesuatu keperluan pelaksanaan perlulah mengambil sikap lebih profesional dgn mengelak keterlibatan secara langsung dalam sesuatu perkara yg akan menuntut sesuatu pertimbangan. Sikap berkecuali ini amat perlu bagi mengelak pertembungan kepentingan umum dengan kepentingan peribadi.

Pihak universiti juga perlu memahami peranan badan pemantau dalam perkara seperti ini yang tidak boleh terlibat dalam promosi sesuatu pengajian oleh mana-mana IPTA/IPTS sebelum sesuatu pengajian dilulus oleh badan-badan berkaitan.

Walau bagaimanapun, PPPM tidak mempunyai halangan sekiranya pihak terbabit memberikan input daripada sudut keperluan subjek pengajian serta peraturan-peraturan berkaitan pelaksanaannya.

PPPM menyarankan agar individu yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam hal berkaitan sistem pengajian kersarjanaan termasuklah keperluan subjek & kurikulum perlulah merujuk kapada pihak yang pakar.

Sekian.

SETIAUSAHA AGUNG
PERSATUAN PEMBANTU PERUBATAN MALAYSIA

Subcategories

Pengumuman

Welcome to Malaysian Association of Medical Assistants (MAMA)

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (ROS) telah meluluskan pindaan perlembagaan yang baru Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia melalui Surat bertarikh 8hb Ogos 2019. Pindaan yang baru boleh dimuat turun dilaman web ini.

Sila ambil maklum, dengan kelulusan ini  , Yuran berikut diluluskan

Yuran Masuk   : RM 10

Yuran Tahunan: RM 50

Untuk menjadi ahli, bayaran permulaan ialah sebanyak RM 60 (Yuran Masuk RM 10 + Yuran Tahunan RM50)

Sekian,

Pengerusi Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESY EXCO PERSATUAN telah bersetuju untuk mengeluarkan KAD KEAHLIAN kepada Ahli-ahli yang membuat potongan melalui . BIRO ANGKASA shj. Ahli-ahli diperlukan menyediakan sekeping gambar berukuran passport dan emailkan kepada Persatuan di ma.pppm@gmail.com . Untuk mengetahui status potongan, sila ke PERMOHONAN KAD dipaparan Utama Laman sesawang. Harap maklum

-------------------------------------------------
LATEST -31st Aug 2019.
Only about 70% PPPs of 18,000 Registered had contributed to TABUNG WISMA. Please ask your supervisor regarding your contributions.


--------------------------------------------------
KEDUDUKAN TERKINI KEAHLIAN SEHINGGA :-

Setakat 30hb Apr 2019 - Jumlah keahlian 6030

Setakat 31hb Mei 2019 - Jumlah keahlian 6073

Setakat 30hb Jun 2019- Jumlah keahlian 6080

Setakat 31hb July 2019- Jumlah keahlian 6105

Setakat 31hb Ogos 2019- Jumlah keahlian 6155

 

Semakkan boleh dilakukan dgn memasukkan No KP pada SEMAKAN STATUS

** Utk makluman semua, PPP yg menggunakan online Pendaftaran dan Online Renewal Membership meningkat dari masa kesemasa.
-----------------------------------------------

Saranan ini ditujukan kepada semua PPP yang masih belum menyumbang ke Tabung WISMA PEMBANTU PERUBATAN terutama PPW. Setakat 31 Ogos 2019, hanya 70% shj PPP(Jumlah pungutun RM 702,000) yang telah menyumbangkan ke Tabung WISMA. Kerjasama diminta juga kepada semua Penyelia PPP baik di Hospital/Pejabat Kesihatan supaya menyemak balik mana-mana PPP dibawah jagaan yang belum membuat caruman.

Sekian, harap maklum


-------------------------------------------------
AKTIVITI DI WISMA PP BULAN  Ogos/ Sept 2019

Mesy ALK  akan diadakan sebagaimana berikut:-

Tarikh :-24hb Ogos 2019(Sabtu)

Masa :- 10.00 pagi sehingga selesai

Tempat :- Wisma PP, Reko Sentral, Kajang

 SEMUA ALK DIMINTA HADIR

.....................................................................................................................................

 

Jumaat, 13 December 2019
14 Rabiu Akhir 1441 Hijrah

LAMAN KKPPPSM

Kesatuan Kebangsaan Penolong Pegawai Perubatan Semenanjung Malaysia

Klik Disini

Lokasi Kami

11-2, Aras 2, Wisma Pembantu Perubatan, Jln Reko Sentral 9,  Reko Sentral, 43000 Kajang, Selangor
Tel: 03 8734 0109  Fax: 03 87399452      WApps:- 0167555232

 

 

Pautan PPP

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

 

Pautan Rasmi

Maklumat Pelawat

1606416
Hari ini
Kelmarin
Minggu ini
Bulan ini
Keseluruhan
663
760
4473
11354
1606416

 

Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.